Uit eten gaan in alle rust en stilte? Het kan!

Rust en stilte, het is een gegeven dat we meer en meer gaan opzoeken, ook wanneer we uitgaan. Restaurants, bars en clubs zijn meer dan ooit bezorgd over de rust die ze kunnen bieden. En ze willen deze rust niet alleen bieden aan hun klanten, ook voor de omgeving willen ze geen geluidshinder veroorzaken. En wat nog meer is, vanuit de overheid wordt hier ook streng toezicht op gehouden. Er bestaat het nen 5077 besluit dat bepaalt op welke manier jouw favoriete bar, restaurant of club aan geluidwering moet doen. In dit artikel lees je er meer over. Voortaan kun je in alle rust en ook met een gerust gemoed een stap in de wereld zetten!

Wat zijn de oorzaken van geluidsoverlast?

Geluidsoverlast wordt omschreven als het vaak en langdurig blootgesteld worden aan te veel lawaai. Dit is voor elke persoon anders. Maar restaurants en bars willen het zo goed mogelijk aanpakken, beter té goed dan niet goed genoeg. Ook het nen 5077 besluit is zeer strikt.

Er bestaan verschillende soorten geluid. Er is bijvoorbeeld 'contactgeluid'. Dit wordt veroorzaakt door contact met een hard materiaal. Denk bijvoorbeeld aan het slaan van deuren, het rammelen van kookpotten of het tikken van naaldhakken op een laminaatvloer. We kennen het allemaal! Daarnaast bestaat er wat men noemt 'luchtgeluid'. Hierbij wordt het geluid via de lucht verspreid. Denk maar aan harde muziek, een motor die lang staat te draaien of een of ander bromgeluid dat niet direct te lokaliseren is.

Van wanneer spreken we van overlast?

Overlast is voor iedereen anders. Sommigen beweren dat het een kwestie is van verdraagzaam zijn en dat bepaalde geluiden hen niet storen. Dit kan best zijn, maar men mag het voortdurend ondergaan van geluid zeker niet onderschatten. Van zodra het geluidsniveau hoger is dan 80 decibel, kan het al schade aanrichten. Als het geluid boven 120 decibel uitstijgt, dan kun je blijvende schade aan je gehoor krijgen. Zelfs wanneer je slechts af en toe gestoord wordt door lawaai, kan je geestelijke gezondheid al ernstig beschadigd worden. Kun jij je bijvoorbeeld voorstellen dat je in een rustige buurt woont en dat er plots een dancing naast je deur komt? Daar gaat je rust. Na een tijd wordt je prikkelbaar, je geniet minder slaap, je concentratievermogen daalt... het zijn typische symptomen van geluidsoverlast. Of je gaat in een restaurant eten en je kunt elkaar bijna niet verstaan door het lawaai in de keuken of door het galmen in het restaurant. Waarschijnlijk is het de laatste keer geweest dat je naar dat restaurant ging, hoe lekker het eten er ook was. Of denk aan een motor van het kleine bedrijfje naast je deur die dag en nacht staat te sputteren. Je hoeft dit eigenlijk niet te pikken. En je staat er niet alleen voor, de wet steunt jou hierin.

Wat zegt het nen 5077 besluit over geluidsoverlast?

Het nen 5077 gaat over geluidwering in gebouwen. Dit besluit bepaalt aan welke voorwaarden uitwendige scheidingsconstructies van ruimtes of gebouwen moeten voldoen. Het gaat over isolatie tegen lucht- en contactgeluid. En het besluit spreekt over de verschillende niveaus van geluid in de ruimtes, veroorzaakt door installaties en daarbij ook de tijd van nagalmen in de ruimte. Nieuwbouw moet volledig volgens dit besluit gebouwd worden. Bestaande gebouwen moeten worden aangepast zodat ze ook aan deze normen voldoen.

Hoe wordt geluidsoverlast gemeten?

Vooraleer je wat dan ook onderneemt tegen geluidshinder, laat het geluid meten. Een professioneel adviesbureau komt met aangepaste apparatuur het geluid vaststellen: het aantal decibels dus. Je krijgt een uitgebreid rapport waarmee je aan de slag kunt en de nodige stappen kunt ondernemen. Als gesprekken met de veroorzaker van het lawaai niet helpen, kun je desnoods naar de rechter stappen en je gelijk halen. Het rapport is in een dergelijke procedure onmisbaar.

De Horeca werkt preventief: beter voorkomen dan genezen

Als horeca-uitbater wil je het risico niet lopen dat je geluidsoverlast verhindert. Als het probleem té erg is, kan de rechter zelfs beslissen dat je je zaak moet sluiten. Dit wil geen enkele ondernemer meemaken. Restaurants, dancings en bars werken meer en meer preventief. Hierbij speelt het professioneel adviesbureau een zeer grote rol. Bij een nieuwbouw krijg je alle bouwvoorschriften mee. Bij verbouwingen wil je eveneens je zaak zodanig uitrusten dat er een minimum aan geluidshinder is. Er worden bouwmaterialen gebruikt die speciaal ontwikkeld zijn om het geluid zoveel mogelijk binnen of buiten te houden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsisolatie van plafond, muren en wanden. Daarnaast bestaat er geluidsisolatie van luchtkanalen. Denk maar aan afzuiginstallaties in de keuken van een restaurant. Of denk bijvoorbeeld aan 'ontdreunende' (ja, het woord zegt genoeg!) materialen en trillingsisolatie om de trilgeluiden van machines weg te nemen. Een industrieel afwasmachine bijvoorbeeld kan best wel wat lawaai en gedreun veroorzaken. Er bestaan zelfs geluidswerende deuren, best wel nuttig tussen de keuken en het restaurant. En heel wat materialen voor de inrichting van je zaak kunnen gekozen worden met als doel het lawaai te verminderen. Nagalm wordt opgevangen door akoestische wanden en panelen. Er bestaan zelfs fotopanelen die geluid neutraliseren, akoestische lampen, akoestische kasten, akoestische tegels en akoestische verplaatsbare schermen. Wanden met mos hebben in geluidsdemping al lang hun diensten bewezen. Een vrij nieuw materiaal is melamineschuim, wat een open structuur heeft en veel geluid opslorpt. Ontwerpers van akoestische materialen kunnen tegenwoordig volop hun fantasie de vrije loop laten. Scholen, kantoren, ziekenhuizen, kinderopvangcentra... zij zijn allemaal vragende partij van geluidswerende materialen.

Bekijk vanaf nu je favoriete restaurant of bar helemaal anders

Het grote voordeel van akoestische materialen is dat ze in alle vormen en in alle kleuren kunnen geproduceerd worden. Het zijn vaak heel onopvallende elementen in een interieur. En vaak zijn het zelfs decoratieve interieurstukken. Bekijk de volgende keer dat je in je geliefkoosde restaurant komt, goed het interieur. Misschien vind je wel enkele doelbewust gekozen elementen om het voor jou rustiger te maken. Of merk je op een dag dat de nagalm in je bedrijfsrestaurant er plots niet meer is? Dan hebben ze waarschijnlijk geluidswerende panelen, wanden of muurfoto's aangebracht. Wij wensen jou alvast heel veel rust tijdens je restaurantbezoek!

 


Blog item delen: